COVID-19 NOTICE: TO JOIN IN THE EFFORTS TO SOCIALLY DISTANCE AND STOP THE SPREAD OF COVID-19, WE’RE ASKING OUR ALL OF OUR EMPLOYEES TO WORK FROM HOME. PLEASE STAY SAFE AND HEALTHY, AND THANK YOU FOR YOUR PATIENCE.
COVID-19 NOTICE: TO JOIN IN THE EFFORTS TO SOCIALLY DISTANCE AND STOP THE SPREAD OF COVID-19, WE’RE ASKING OUR ALL OF OUR EMPLOYEES TO WORK FROM HOME. PLEASE STAY SAFE AND HEALTHY, AND THANK YOU FOR YOUR PATIENCE.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Quyền riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng, vì thế website IDECI bảo mật thông tin khách hàng hoàn toàn tuân thủ theo Đạo luật Bảo mật năm 1988. Bảo vệ thông tin và dữ liệu khách hàng luôn là một vấn đề quan trọng với chúng tôi, do đó chúng tôi chỉ sử dụng tên và một số thông tin có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách trong một số trường hợp nhất định được đề ra trong chính sách bảo mật này.   

Chúng tôi chỉ giữ thông tin quý khách trong trường hợp luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập. Quý khách có thể ghé thăm website IDECI mà không phải cung cấp bất kì thông tin cá nhân nào trừ trường hợp quý khách đăng kí và đăng nhập bằng tên và mật khẩu của mình.   

Nếu quý khách không hiểu rõ hay có ý kiến đóng góp thêm về chính sách bảo mật này, xin quý khách vui lòng gửi email đến support@idecii.com. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những thông tin phản hồi của quý khách.   

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN 

Có những trường hợp IDECI có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ email, thông tin thanh toán, v.v. Chúng tôi có thể thực hiện việc này khi bạn mua hàng qua Cửa hàng trực tuyến, trả lời các liên lạc như email hoặc cho các dịch vụ yêu cầu đăng ký như được đưa vào danh sách gửi thư của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn về một bên thứ ba, ví dụ nếu bạn yêu cầu chúng tôi gửi sản phẩm cho bên thứ ba, chúng tôi có thể hỏi tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ, số điện thoại, v.v. của người nhận. Thông tin đó sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích cụ thể mà thông tin được cung cấp và IDECI sẽ không liên hệ với bên thứ ba trừ khi bên thứ ba liên hệ với chúng tôi.  

Chúng tôi có thể sử dụng cookie của Việt Nam để thu thập thông tin về các lần truy cập vào trang web của chúng tôi và để nâng cao trải nghiệm của bạn. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn và được website IDECI sử dụng để nâng cao trải nghiệm mua sắm của bạn bằng cách tăng tốc trải nghiệm duyệt web và hiệu suất trang web. Cookies cũng được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trong khi sử dụng website IDECI và ghi nhớ thông tin của bạn khi bạn quay lại website IDECI. Bạn có thể tắt tất cả các cookie, trong trường hợp bạn không muốn nhận chúng. Bạn cũng có thể yêu cầu máy tính của bạn cảnh báo bạn bất cứ khi nào cookie đang được sử dụng. Đối với cả hai tùy chọn, bạn phải điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình. Xin lưu ý rằng khi bạn đã đặt máy tính của mình từ chối cookie, nó có thể giới hạn chức năng của trang web bạn truy cập và có thể bạn không có quyền truy cập vào một số tính năng trên trang web.Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu luồng nhấp chuột của Google (ví dụ: địa chỉ máy chủ, tên miền, v.v.) và dữ liệu đối tượng nhân khẩu học hoặc bên thứ 3 (như tuổi, giới tính và sở thích) với Google Analytics để hiểu rõ hơn đối tượng của chúng tôi. Thông tin này có thể được kết hợp với thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi do đó cho phép chúng tôi nâng cao trải nghiệm của bạn. 

SỬ DỤNG THÔNG TIN 

Tất cả thông tin cá nhân mà chúng tôi có được về bạn sẽ được chúng tôi ghi lại, sử dụng và bảo vệ theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và Chính sách bảo mật này. Chúng tôi chủ yếu sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn (ví dụ: để xử lý và giao đơn đặt hàng trực tuyến của bạn). IDECI định kỳ sẽ cập nhật cho khách hàng qua email về các cập nhật và khuyến mãi sản phẩm mới. Nếu bạn muốn xóa khỏi danh sách email này, thì vui lòng truy cập IDECI và xóa địa chỉ email của bạn bằng cách cập nhật thông tin cá nhân của bạn hoặc nhấp vào liên kết không đăng ký của Wap ở dưới cùng của email mà bạn đã nhận được từ chúng tôi. (Để cập nhật thông tin cá nhân của bạn qua trang web, hãy đăng nhập vào mnml.la và nhấp vào Tài khoản của tôi.   Trừ khi được mô tả trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không thông báo trước cho bạn và theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Dữ liệu của bạn có thể được chuyển đến các đối tác lưu trữ trang web và các bên khác hỗ trợ chúng tôi thiết kế và vận hành trang web, thực hiện các dịch vụ hoặc phân tích dữ liệu được thu thập. Các bên này sẽ chỉ sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích thực hiện từ như được chỉ định và sẽ được yêu cầu giữ bí mật thông tin. Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý nếu luật pháp yêu cầu hoặc vì mục đích bảo mật. 

QUẢNG CÁO

Như được mô tả ở trên, chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu hoặc truyền thông tiếp thị mà chúng tôi tin rằng có thể bạn quan tâm. Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo được nhắm mục tiêu, bạn có thể truy cập trang giáo dục của Network Advertising Initiative’s.

Bạn có thể từ chối quảng cáo được nhắm mục tiêu bằng cách:  FACEBOOK  – GOOGLENgoài ra, bạn có thể từ chối một số dịch vụ này bằng cách truy cập cổng từ chối của Digital Advertising Alliance’s tại: http://optout.aboutads.info/

KHÔNG THEO DÕI  

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thay đổi các hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu trên Trang web của chúng tôi khi chúng tôi thấy tín hiệu Không theo dõi từ trình duyệt của bạn.  

BẢO MẬT THÔNG TIN

Tính bảo mật của thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được bảo vệ bằng các biện pháp bảo mật khác nhau mà chúng tôi đã triển khai. Thông tin cá nhân của bạn được duy trì thông qua các mạng an toàn và chỉ có thể truy cập được bởi một số người giới hạn có quyền truy cập đặc biệt và được yêu cầu giữ bí mật thông tin. Bất chấp những nỗ lực của IDECI, không có việc truyền dữ liệu qua Internet được đảm bảo hoàn toàn an toàn và việc truyền như vậy có nguy cơ của riêng bạn. 

LIÊN KẾT ĐẾN BÊN THỨ BA  

Để thuận tiện cho bạn và để cải thiện việc sử dụng trang web, chúng tôi chèn liên kết cho bên thứ ba mà Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng. Các liên kết này đưa bạn ra ngoài các dịch vụ của chúng tôi và ngoài trang web và nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Điều này bao gồm các liên kết từ các bên có thể sử dụng logo IDECI như một phần của thỏa thuận hợp tác thương hiệu hoặc bán sản phẩm của IDECI. Các trang web bạn có thể liên kết để có Chính sách bảo mật riêng và mặc dù chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của trang web của chúng tôi.   

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn (khách truy cập) đồng ý cho phép các bên thứ ba xử lý địa chỉ IP của bạn, để xác định vị trí của bạn cho mục đích chuyển đổi tiền tệ. Bạn cũng đồng ý để loại tiền đó được lưu trữ trong cookie phiên trong trình duyệt của bạn (cookie tạm thời sẽ tự động bị xóa khi bạn đóng trình duyệt). Chúng tôi làm điều này để đồng tiền được chọn vẫn được chọn và nhất quán khi duyệt trang web của chúng tôi để giá có thể chuyển đổi sang nội tệ (khách truy cập) của bạn.   

QUYỀN RIÊNG TƯ Ở VIỆT NAM

Bộ luật Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 cho phép khách hàng của IDECI là cư dân Việt Nam yêu cầu một số thông tin nhất định liên quan đến việc chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ. Để thực hiện một yêu cầu như vậy, xin vui lòng viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ sau: support@idecii.com. Vui lòng cho phép tối đa 30 ngày để nhận được phản hồi.

LƯU TRỮ DỮ LIỆU   

Khi bạn đặt hàng thông qua trang web, chúng tôi sẽ duy trì Thông tin đặt hàng của bạn cho hồ sơ của chúng tôi trừ khi và cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin này.   

BẢO VỆ  

Trang web của chúng tôi hoàn toàn an toàn và bạn sẽ không phải lo lắng về sự an toàn. Tất cả thông tin thẻ tín dụng được truyền qua kết nối an toàn Digital Advertising Alliance’s tại: http://optout.aboutads.info/.vie

 • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Asset 5

 ĐỘ RỘNG LƯNG QUẦN ĐƯỢC ĐO BẰNG CHU VI VÒNG EO DƯỚI RỐN 3~5 CM .

ĐƠN VỊ ( CM )

a
b
c
d
f
strings
M
31
41
27
30
11
50
L
33
43
29
32
13
XL
35
45
31
34
15

BẠN KHÔNG CHẮC VỀ SIZE CỦA MÌNH?

 • NẾU  SỐ ĐO CỦA BẠN Ở GIỮA HAI SỰ LỰA CHỌN HÃY CHỌN SIZE LỚN HƠN.
 • GIÚP BẠN CÓ MỘT SẢN PHẨM VỪA VẶN NHẤT CHÚNG TÔI HỖ TRỢ CHỈNH SỬA SỐ ĐO THEO YÊU CẦU [ TẠI ĐÂY ]
 • MỌI SỰ TRỢ GIÚP XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ( PHẢN HỒI TRONG 24H )
  MAIL: SUPPORT@IDECII.COM – FACEBOOK – INSTAGRAM
Asset 4

 ĐỘ RỘNG LƯNG QUẦN ĐƯỢC ĐO BẰNG CHU VI VÒNG EO DƯỚI RỐN 3~5 CM .

ĐƠN VỊ ( CM )

a
b
c
d
e
f
ziped 
M
 33
90 
 26
14 
57
 33
20
L
35 
 94
28 
 15
59
35 
22 
XL
37 
 98
30 
 16
61
 37
24 

BẠN KHÔNG CHẮC VỀ SIZE CỦA MÌNH?

 • NẾU  SỐ ĐO CỦA BẠN Ở GIỮA HAI SỰ LỰA CHỌN HÃY CHỌN SIZE LỚN HƠN.
 • GIÚP BẠN CÓ MỘT SẢN PHẨM VỪA VẶN NHẤT CHÚNG TÔI HỖ TRỢ CHỈNH SỬA SỐ ĐO THEO YÊU CẦU [ TẠI ĐÂY ]
 • MỌI SỰ TRỢ GIÚP XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ( PHẢN HỒI TRONG 24H )
  MAIL: SUPPORT@IDECII.COM – FACEBOOK – INSTAGRAM

TIPS: 

SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ SAU ĐỂ TÌM SIZE PHÙ HỢP NHẤT

ĐƠN VỊ ( CM )

a
b
c
d
f
M
20 
 52
 52
 66
 20
L
 20
 54
 54
 73
 21
XL
 20
 56
 56
 75
22 

BẠN KHÔNG CHẮC VỀ SIZE CỦA MÌNH?

 • NẾU  SỐ ĐO CỦA BẠN Ở GIỮA HAI SỰ LỰA CHỌN HÃY CHỌN SIZE LỚN HƠN.
 • GIÚP BẠN CÓ MỘT SẢN PHẨM VỪA VẶN NHẤT CHÚNG TÔI HỖ TRỢ CHỈNH SỬA SỐ ĐO THEO YÊU CẦU [ TẠI ĐÂY ]
 • MỌI SỰ TRỢ GIÚP XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ( PHẢN HỒI TRONG 24H )
  MAIL: SUPPORT@IDECII.COM – FACEBOOK – INSTAGRAM
Asset 5

 ĐỘ RỘNG LƯNG QUẦN ĐƯỢC ĐO BẰNG CHU VI VÒNG EO DƯỚI RỐN 3~5 CM .

ĐƠN VỊ ( CM )

a
b
c
d
f
strings
M
32
47
27
30
17
50
L
34
49
29
32
19
50 
XL
36
51
31
34
21
50

BẠN KHÔNG CHẮC VỀ SIZE CỦA MÌNH?

 • NẾU  SỐ ĐO CỦA BẠN Ở GIỮA HAI SỰ LỰA CHỌN HÃY CHỌN SIZE LỚN HƠN.
 • GIÚP BẠN CÓ MỘT SẢN PHẨM VỪA VẶN NHẤT CHÚNG TÔI HỖ TRỢ CHỈNH SỬA SỐ ĐO THEO YÊU CẦU [ TẠI ĐÂY ]
 • MỌI SỰ TRỢ GIÚP XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ( PHẢN HỒI TRONG 24H )
  MAIL: SUPPORT@IDECII.COM – FACEBOOK – INSTAGRAM